Nhà Mặt Phố

9 kết quả bất động sản

Thành phố Châu Đốc

Một "Thành phố Venice" lung linh bên dòng sông uốn khúc, cùng điểm nhấn kiến trúc đa sắc nổi…

12 tỷ


Liên hệ

Ngày đăng
17/11/2017

Cập nhật
17/11/2017


chưa rõ

Huyện Châu Thành

Một "Thành phố Venice" lung linh bên dòng sông uốn khúc, cùng điểm nhấn kiến trúc đa sắc nổi…

19 tỷ


Liên hệ

Ngày đăng
17/11/2017

Cập nhật
17/11/2017


chưa rõ

Huyện Tịnh Biên

Một "Thành phố Venice" lung linh bên dòng sông uốn khúc, cùng điểm nhấn kiến trúc đa sắc nổi…

9 tỷ


Liên hệ

Ngày đăng
17/11/2017

Cập nhật
17/11/2017


chưa rõ

Huyện Tịnh Biên

Một "Thành phố Venice" lung linh bên dòng sông uốn khúc, cùng điểm nhấn kiến trúc đa sắc nổi…

18 tỷ


Liên hệ

Ngày đăng
17/11/2017

Cập nhật
17/11/2017


chưa rõ

Huyện An Phú

Một "Thành phố Venice" lung linh bên dòng sông uốn khúc, cùng điểm nhấn kiến trúc đa sắc nổi…

10 tỷ


Liên hệ

Ngày đăng
17/11/2017

Cập nhật
17/11/2017


chưa rõ