Đất Bán

14 kết quả bất động sản

Quận Ngũ Hành Sơn

Một "Thành phố Venice" lung linh bên dòng sông uốn khúc, cùng điểm nhấn kiến trúc đa sắc nổi…

1000 triệu


Liên hệ

Ngày đăng
11/10/2018

Cập nhật
11/10/2018


chưa rõ

Huyện Châu Thành

Một "Thành phố Venice" lung linh bên dòng sông uốn khúc, cùng điểm nhấn kiến trúc đa sắc nổi…

1000 triệu


Liên hệ

Ngày đăng
17/11/2017

Cập nhật
17/11/2017


chưa rõ

Huyện Tân Châu

Một "Thành phố Venice" lung linh bên dòng sông uốn khúc, cùng điểm nhấn kiến trúc đa sắc nổi…

12 tỷ


Liên hệ

Ngày đăng
17/11/2017

Cập nhật
17/11/2017


chưa rõ

Huyện Tân Châu

Một "Thành phố Venice" lung linh bên dòng sông uốn khúc, cùng điểm nhấn kiến trúc đa sắc nổi…

800 triệu


Liên hệ

Ngày đăng
01/11/2017

Cập nhật
01/11/2017


chưa rõ

Huyện An Phú

Một "Thành phố Venice" lung linh bên dòng sông uốn khúc, cùng điểm nhấn kiến trúc đa sắc nổi…

6.5 tỷ


Liên hệ

Ngày đăng
01/11/2017

Cập nhật
01/11/2017


chưa rõ

Thành phố Châu Đốc

Một "Thành phố Venice" lung linh bên dòng sông uốn khúc, cùng điểm nhấn kiến trúc đa sắc nổi…

6 triệu


Liên hệ

Ngày đăng
01/11/2017

Cập nhật
01/11/2017


chưa rõ

Huyện Tịnh Biên

Một "Thành phố Venice" lung linh bên dòng sông uốn khúc, cùng điểm nhấn kiến trúc đa sắc nổi…

12.6 tỷ


Liên hệ

Ngày đăng
01/11/2017

Cập nhật
01/11/2017


chưa rõ

Huyện Tri Tôn

Một "Thành phố Venice" lung linh bên dòng sông uốn khúc, cùng điểm nhấn kiến trúc đa sắc nổi…

1.27 tỷ


Liên hệ

Ngày đăng
01/11/2017

Cập nhật
01/11/2017


chưa rõ

Huyện Châu Thành

Một "Thành phố Venice" lung linh bên dòng sông uốn khúc, cùng điểm nhấn kiến trúc đa sắc nổi…

70 triệu


Liên hệ

Ngày đăng
01/11/2017

Cập nhật
01/11/2017


chưa rõ

Huyện Thoại Sơn

Một "Thành phố Venice" lung linh bên dòng sông uốn khúc, cùng điểm nhấn kiến trúc đa sắc nổi…

6 triệu


Liên hệ

Ngày đăng
01/11/2017

Cập nhật
01/11/2017


chưa rõ